Inleidende bepalingen 
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is jann create, gevestigd te (5912CA) Venlo, aan de Sinselveldstraat 31, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52662268 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J.EJ. Hagens verantwoordelijke is per email te bereiken via e-mailadres janncreate@gmail.com.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. 

De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20-03-24.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit of een offerte aanvraagt. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om gespecificeerde aanbiedingen te kunnen doen van onze diensten 

De persoonsgegevens die in ieder geval worden gevraagd zijn voor- en achternaam, adres en telefoonnummer, zodat wij u correct kunnen aanspreken met uw naam en om contact met u te kunnen onderhouden. Ook wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om contact met u te onderhouden. Tevens kunnen naar het door u opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven of marketing e-mails worden verzonden indien u daarvoor toestemming geeft. Als laatste worden uw persoonlijke gegevens én eventuele bedrijfsgegevens (waaronder bedrijfsnaam, adres en KvK nummer) gebruikt voor facturatie en boekhouding.
Bovengenoemde gegevens worden verzameld via het contactformulier op de website, via e-mail, persoonlijk contact, social media, whatsapp of telefonisch contact. Eventueel wordt ontbrekende bedrijfsinformatie opgevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast worden via Google Analytics en/of andere vergelijkbare tools uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, hoeveel bezoekers de website heeft, welke onderdelen het meest bekeken worden en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daartoe worden analytische cookies geplaatst, zie hieronder. 

Kort samengevat worden de volgende gegevens verzameld:
Voor- en achternaam 
Adres
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Bedrijfsgegevens (waaronder bedrijfsnaam, adres, BTW nummer en KvK nummer)
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
Locatiegegevens 
Gegevens over uw activiteiten op onze website 

Voor de volgende doeleinden:
U correct te kunnen aanspreken uw naam
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
Om goederen en diensten aan u te leveren
Voor een correcte betalingsverwerking, administratie en boekhouding
Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Het analyseren van de demografische gegevens om inzicht te krijgen in de doelgroep en ons platform en onze aanbiedingen te optimaliseren op de doelgroep en gericht nieuwe klanten te werven
Het verwerken van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de facturatie, boekhouding, belastingaangifte en/of e-mailmarketing.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting
en uitvoering overeenkomsten
Geslacht: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting
Adresgegevens: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting en 
uitvoering overeenkomsten
Telefoonnummer: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en 
uitvoeren overeenkomsten
E-mailadres: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en 
uitvoeren overeenkomsten
Bedrijfsgegevens 
(naam, adres, KvK, BTW): 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting
Gegevens over uw 
activiteiten op de website: 3 jaar i.v.m. verbeteren website en aanbiedingen
De gegevens die u verstrekt bij een online betaling blijven in het systeem van betalingsprovider staan, tot u verzoekt tot verwijdering van deze gegevens uit het systeem. Dat geldt ook voor ons boekhoudsysteem MoneyBird en uw telefoonnummer dat opgeslagen wordt in de telefoon. Uiteraard werken deze providers eveneens met een beveiligd systeem. Tevens is er een verwerkersovereenkomst, al dan niet via de algemene voorwaarden van deze partijen, gesloten met verwerkers.

Cookies 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt deze basis technische informatie zoals via welke website u op onze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Onze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren en om onze doelgroep in kaart te brengen en aanbiedingen daarop af te stemmen. 

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden door ons gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op deze website in kaart te brengen. De functionele en analytische cookies die wij plaatsen gebruiken geen persoonsgegevens, de gegevens worden volledig geanonimiseerd. 

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Denk aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in de winkelwagen, het onthouden van uw inloggegevens en het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden. Google plaatst, in het kader van Google Analytics, analytische cookies op uw apparaat en hierdoor kunnen wij zien wat uw surfgedrag is op onze website. Uw persoonsgegevens worden volledig geanonimiseerd. 

Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. 
Dat zijn de zogenoemde tracking cookies. Tracking cookies volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Ze kunnen op basis daarvan advertenties tonen waarin u wellicht geïnteresseerd bent aan de hand van uw IP adres. Als u vervolgens een website bezoekt in hetzelfde bereik qua advertenties, wordt uw apparaat herkend. Wij gebruiken echter géén tracking cookies en hebben geen inzage in uw IP-adres. 

Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw apparaat, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen, zodat u eerst een waarschuwing krijgt alvorens er cookies worden geplaatst. Tevens kunt u indien gewenst cookies altijd automatisch weigeren. Cookies die eerder geplaatst zijn, kunnen ook verwijderd worden bij uw browserinstellingen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken. Tevens betekent het verwijderen van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. 

Social Media buttons
Wij maken middels onze website tevens gebruik van social media buttons. Met deze share buttons kan er contact worden gezocht met ons via social media. Ook kunnen onze berichten hiermee worden gedeeld op uw social media kanalen. Via deze buttons plaatsen Facebook en Instagram cookies op uw apparaat. Deze cookies zorgen voor het gebruiksgemak van de website en brengen uw surfgedrag in kaart.

Delen van gegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven 
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals website hosting (GoDaddy) en ons boekhoudsysteem 
e-boekhouden (MoneyBird), sluiten wij een verwerkersovereenkomst (al dan niet via hun algemene voorwaarden) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Alle opslaglocaties (Dropbox, iCloud), programma’s, applicaties en social media accounts die wij gebruiken zijn beveiligd met minimaal een wachtwoord.
Uw gegevens worden op geslagen in een map op onze laptop. Deze is eveneens beveiligd met een wachtwoord en vingerafdruk. Uw telefoonnummer wordt opgeslagen in onze mobiele telefoon die beveiligd is met vingerafdruk en een pincode. Onze social media accounts zijn tevens beveiligd met tweestapsverificatie. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek neem dan contact met ons op via e-mailadres janncreate@gmail.com. 

Uw privacyrechten 
U heeft recht op inzage, verbetering (rectificatie), aanvulling, overdraagbaarheid, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens kunt u ons verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u te allen tijde doen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan e-mailadres janncreate@gmail.com. 
U kunt zich via dit e-mailadres tevens afmelden voor de nieuwsbrief.
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven door ons, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Back to Top